BRUSSEL -- De handel in afgeleide financiële producten op BXS nam ook in 1999 een steile vlucht. Lefebvre pleit wel voor een eenvormige regulering van de markt voor warrants en die voor opties.

Eén van de succesverhalen van BXS in 1999 was de lancering in december van de ,,mini Bel-20'', een contract dat toelaat om voor een klein bedrag in te spelen op de evolutie van de Bel-20-index. In december alleen werden 4,88 miljoen dergelijke ,,mini's'' verhandeld. Dankzij dit succesvolle product -- dat vooral particulieren aanspreekt -- wordt 2000 voor de derivatendivisie ,,nog tien keer beter'' dan 1999, aldus Vincent Van Dessel.

Ook de optiehandel kende een stevige groei, ondanks de opkomst van concurrerende warrants. Opties worden uitgegeven door BXS zelf, terwijl warrants op de termijnmarkt noteren en worden uitgegeven door commerciële banken. Opties waren in 1999 goed voor bijna 1,7 miljoen trades (waarvan 530.000 in aandelenopties), tegenover 320.000 voor de 425 warrants op de Brusselse beurs.

De warrants blijken vooral populair bij particuliere beleggers. Olivier Lefebvre wijt dat grotendeels aan de verschillende regulering van beide instrumenten: wie in opties wil handelen, moet een hele papierwinkel invullen en wordt met zijn neus op de risico's van het product geduwd, terwijl je warrants zonder veel problemen kan verhandelen. Hij bepleit daarom een eenvormige regulering van beide producten.