ANALYSE. Jaar 2000 deelt nieuwe politieke kaarten uit

BRUSSEL -- Ook 2000 is een verkiezingsjaar. 13 juni 1999 mag dan al voor een politieke aardverschuiving hebben gezorgd, eind dit jaar kunnen de kaarten weer wat anders liggen. Op 8 oktober staan gemeente- en provincieraadsverkiezingen op de agenda en de uitslag daarvan kleurt ongetwijfeld af op de nationale krachtsverhouding tussen de paars-groene meerderheid en de oppositiepartijen, CVP en Vlaams Blok.

Op 8 oktober wijzen de Belgische kiezers -- er is nog geen gemeentelijk stemrecht voor migranten -- hun nieuwe vertegenwoordigers aan in de 589 gemeenteraden en 10 provincieraden. Ook EU-ingezetenen hebben stemrecht indien zij zich op de kiezerslijsten inschrijven. Voor Vlaanderen gaat het om 7.200 gemeenteraadsleden en ruim 400 provincieraadsleden. De laatste keer dat dit gebeurde, was in oktober 1994, zes jaar geleden.

Toen was de CVP nog veruit de grootste politieke partij in Vlaanderen, met ...

Niet te missen