Mensen zonder papieren moeten met bewijzen komen

Regularisering is geen automatisme

BRUSSEL -- Mensen zonder papieren die de komende drie weken een aanvraag tot regularisatie indienen, moeten bewijzen dat ze op 1 oktober in ons land verbleven én dat ze beantwoorden aan een van vier criteria.

De regularisatiecampagne voor mensen zonder geldige papieren, die maandag van start gaat, is voor ons land de eerste in zijn soort. Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) onderstreept dat er geen tweede campagne zal volgen. ,,We zullen erover waken dat er niet opnieuw vormen van clandestiniteit ontstaan'', of dat asielzoekers jarenlang op een beslissing moeten wachten, zei de minister gisteren op een persconferentie.

Maandag verschijnt de wet, die eind december werd goedgekeurd ...

Niet te missen