Aantal kandidaten niet bekend

Alles klaar voor regularisatie

De regularisatie is eenmalig. Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) onderstreept dat er geen tweede campagne zal volgen. ,,We zullen erover waken dat er niet opnieuw vormen van clandestiniteit ontstaan.''
© isopress

BRUSSEL -- De minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, is er best trots op: maandag start de periode van drie weken binnen dewelke mensen zonder papieren een aanvraag tot regularisatie kunnen indienen. Hoeveel duizenden de stap zullen doen? ,,Ik weet het niet'', klonk het antwoord van Duquesne op een persconferentie.

Ik ben ervan overtuigd dat alle voorwaarden vervuld zijn om van de eenmalige regularisatieprocedure een succes te maken'', zei Antoine Duquesne. Hij gaat er prat op dat, minder dan zes maanden na het aantreden van de regering-Verhofstadt, maandag een extra Staatsblad verschijnt. Met daarin de teksten van de regularisatiewet en het koninklijk besluit dat de Commissie voor de Regularisatie opricht.

De gemeenten kregen vorige week al een rondzendbrief ...

Niet te missen