Postuum

Met Nilde Iotti verliest Italië monument

Rome verwacht vandaag een grote toeloop op de Piazza Montecitorio, aan het parlement, van al wie een laatste groet wil brengen aan Nilde Iotti die zaterdag overleed. De 79-jarige Iotti was onder meer 13 jaar lang voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers waarvan ze sinds 1946 onafgebroken deel uitmaakte.

Haar verkiezing tot Kamervoorzitster in 1979 was een historische doorbraak voor de communistische PCI waarvan Iotti een van de leidsters was. Iotti was al in 1946 een eerste keer tot Kamerlid voor de PCI gekozen -- zij was nog de enige die tot haar ontslag vorige week onafgebroken in de Kamer zat.

Haar leven was zeer nauw verbonden met dat van de PCI. Iotti genoot na de Tweede Wereldoorlog ...

Niet te missen