Mislukking van Seattle schaadt relaties EU-VS

SEATTLE -- ,,No blame game'' -- ,,geen spelletje met de vinger wijzen'' -- antwoordde Europees commissaris voor Handel Pascal Lamy zaterdagavond toen hem gevraagd werd of de Amerikaanse toponderhandelaar, Charlene Barshefsky, schuld had aan de mislukking van de ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). In de Europese delegaties was de ontgoocheling over de opstelling van de VS echter groot.

,,Er is nauwelijks onderhandeld; de VS hebben geen enkel voorstel gedaan; de show van Seattle was in de eerste plaats voor intern Amerikaans gebruik bedoeld; de term debacle is nauwelijks overdreven; de mislukking is zeker niet aan de Europese Unie te wijten; bijna iedereen heeft deze week over een brede agenda willen praten ...

Niet te missen