ANALYSE. Terug naar de economische werkelijkheid

BRUSSEL -- Als de witte rook rond het prinselijk huwelijk van Filip en Mathilde is opgetrokken, zijn ook de feesttafels in de Wetstraatwijk weer vervangen door onderhandelingstafels. Daarop liggen de resten van het communautaire gevecht van vorige week. Maar de economische dossiers zullen de komende weken almaar meer aandacht opeisen. Hoofdvraag is of de sociale partners erin slagen perspectiefgevende afspraken te maken over vier symbolische dossiers.

De paars-groene regering zegt niet met kalenders en vervaldagen te werken. Maar ze legde er wel op aan de sociale partners: de vakbonden en de werkgevers. Over tien dagen, op 15 december, moeten ze de regering voorstellen overmaken over vier zware dossiers.

Het gaat over de werknemers van middelbare leeftijd (,,eindeloopbaanprobleem''), over de opzegtermijnen voor arbeiders, over de werkloosheidsvallen en over de uitlening van werknemers.

De sociale partners dachten tijd te hebben tot de ...

Niet te missen