De index van de consumptieprijzen is in Nederland in de maand mei licht gedaald, met 0,1 procent. Maar het gevaar voor een deflatie is klein, want op jaarbasis bedraagt de inflatie in Nederland nu 2,3 procent; in april was dat nog 2,5 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het Nederlandse inflatiecijfer ligt nu iets korter bij de ECB-doelstelling van 2 procent. De voorbije jaren kampte Nederland onveranderlijk met een hogere inflatie dan zijn buurlanden.