BRUSSEL -- De salarissen van informatici hebben weinig te lijden gehad onder de zwakke economie en de terugval in de ICT-sector. Dat blijkt uit een salarisenquête van het ICT-vakblad Data News.

Bijna de helft (48 procent) van de meer dan 1.500 respondenten meldt een stijging van het totale verloningspakket (salaris plus bijkomende elementen), voor 43 procent veranderde er niets aan het pakket en acht procent zag een daling. Dat is gezien de malaise in de sector en de druk op de ICT-budgetten van bedrijven een mooi resultaat.

Wanneer men enkel naar het loon kijkt, meldt 48 procent dat zijn bedrijf een politiek van loonsverhoging voert, 23 procent geeft aan dat zijn werkgever de wettelijke overeenkomsten uitvoert en voor 26 procent geldt een onverbiddelijke loonstop.

De loonstijging is het grootst bij de informatici die werken buiten de ICT-sector. Daar had 53 procent van de respondenten recht op meer. Binnen de sector, bij de leveranciers van informaticahardware, -software en -diensten, zag 43 procent van de respondenten zijn loon toenemen.

De overgrote meerderheid van de Belgische informatici is dan ook ,,zeer tevreden'' (16 procent) tot ,,nogal tevreden'' (63 procent) over zijn verloning, tegen 17 procent die ,,weinig tevreden'' is en drie procent die ,,niet tevreden'' is.

Ook de afbouw van ICT-afdelingen blijkt nogal mee te vallen. Bij 37 procent van de respondenten waren er geen voltijdse banen in het departement verdwenen, terwijl bij 24 procent het aantal banen zelfs was toegenomen. Zo'n 37 procent signaleerde een verlies van banen maar dat betekent niet dat de uitstroom uit de ICT-departementen automatisch in de groep werkloze ICT'ers is terechtgekomen. Een aantal van hen heeft volgens Data News waarschijnlijk de rangen van de outsourcing versterkt. 42 procent van de respondenten meldde immers dat hun bedrijf een beroep doet op een of andere vorm van ICT-uitbesteding.