BRUSSEL -- Citibank profileert zich in België als een pure consumentenbank en probeert op dat terrein marktaandeel af te snoepen van de traditionele grootbanken, in de eerste plaats door interne groei.

Citibank behoort tot de Amerikaanse Citigroup, de grootste financiële groep ter wereld, met 250.000 medewerkers in 101 landen. Citigroup realiseert een jaarwinst van 15,3 miljard dollar per jaar. In België is de bank met haar achthonderd medewerkers en 190 kantoren maar een kleine speler. ,,Maar we leggen ons vooral toe op enkele niches, waarin we sterk zijn en gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring die Citigroup internationaal heeft opgedaan'', zegt Guy Roosen, lid van het directiecomité.

In België positioneert Citibank zich als een consumentenbank die steunt op drie pijlers: de verstrekking van consumentenkrediet, de uitgifte van betaal- en kredietkaarten en de verkoop van spaar- en beleggingsproducten. Met succes. Op het vlak van consumentenkredieten heeft Citibank in ons land een marktaandeel van 12,5 procent, in de uitgifte van kaarten 9,5 procent. In tegenstelling tot de meeste andere banken in België werkt Citibank inzake de afwikkeling van de transacties met de kredietkaarten niet samen met Bank Card Company. Citibank verzorgt zelf de afwikkeling. Daardoor kan ze een aantal bijzondere diensten koppelen aan de kaarten.

Voor producten waarin Citibank minder sterk staat -- hypotheekleningen, verzekeringen -- verkoopt de bank producten die andere instellingen aangeleveren.

,,Wij proberen innovatief te zijn, met nieuwe dingen te komen om ons te onderscheiden van de andere spelers op de Belgische markt'', zegt Roosen. ,,Daarbij kunnen we gebruikmaken van de troeven die de groep internationaal heeft.'' Hij geeft onder meer het voorbeeld van de positieve kredietcentrale die zopas door de Nationale Bank is opgericht en waar alle kredieten moeten worden aangemeld. ,,In andere landen bestaat al zo'n kredietcentrale. Citibank weet dus hoe ermee te werken.''

Citibank België realiseerde in 2002 een winst van 20,7 miljoen dollar, 9 procent meer dan het voorgaande jaar. Het rendement op het eigen vermogen bedroeg 10,4 procent. De Citigroup stelt een rendement van 20 procent als norm. Het Belgische filiaal zal zijn rendabiliteit dus fors moeten opdrijven. Met het oog daarop voerde Citibank België in maart een herstructurering door, waarbij 64 banen sneuvelden. De beheersing van de kosten en het opdrijven van de inkomsten moeten helpen de doelstelling te halen.

Guy Roosen en José de Peñaranda, voorzitter van het directiecomité, zijn ervan overtuigd dat Citibank in België nog kan groeien. Consumentenkredieten bijvoorbeeld zijn in België nog minder ingeburgerd dan in andere Europese landen. Voor de expansie rekent Citibank België vooral op interne groei. ,,Maar als er overnameopportuniteiten zijn, bekijken we die zeker'', zegt Roosen.