BERLIJN (reuters, eigen berichtgeving) -- De Duitse minister van Economische Zaken en van Arbeid, Wolfgang Clement, waarschuwde gisteren dat zijn land op weg is naar een toestand van kredietschaarste, een gevaarlijke economische toestand waarbij banken er voor terugdeinzen om nog leningen te verstrekken. Hij klaagde ook dat de Europese begrotingsnormen onvoldoende rekening houden met de specifieke Duitse toestand.

,,De Duitse economie glijdt af naar kredietschaarste'', verklaarde een ongewoon openhartige Clement in de marge van een conferentie van de Duitse bouwsector. Hoewel heel wat bankiers hebben verzekerd dat dit niet het geval is, ,,zou ik dit een crunch noemen'', zei de minister. Volgens hem hebben vooral kmo's het moeilijk om van de banken financiering los te krijgen.

Clement verklaarde ook dat het Europese stabiliteitspact ,,voor ons een probleem vormt''. Eerder hadden de ministers van Financiën van de 16 Duitse deelstaten verklaard dat Duitsland de zwaarste financiële crisis doormaakt sinds de Tweede Wereldoorlog en dat het land in 2004 voor de derde opeenvolgende keer de Europese limiet voor het begrotingstekort (3 % van het bbp) zou kunnen overschrijden.

Volgens Clement had in het verdrag van Maastricht, dat de voorwaarden voor de invoering van de euro vastlegde, rekening gehouden moeten worden met de kosten van de vereniging van Oost- en West-Duitsland. De minister zei ook dat Duitsland al veel eerder de rente had verlaagd indien het geen deel zou uitmaken van de eurozone (en dus nog een onafhankelijke centrale bank zou hebben, red.) .

De 62-jarige socialist lijkt met zijn uitspraken meer op de lijn van bondskanselier Gerhard Schröder te komen, die er ook geen geheim van maakt dat hij een uitzondering wil op de regels van het stabiliteitspact. Minister van Financiën Hans Eichel, die dat pact wel verdedigt, komt daarmee in een geïsoleerde positie te staan.