Meer rechten voor EU-verblijfsvergunningen lange duur


Onderdanen van niet-EU-landen die legaal in een lidstaat van de Europese Unie wonen, moeten na vijf jaar vrij kunnen reizen en zich vestigen in een andere EU-lidstaat. Ze behouden daarbij basisrechten als onderwijs en gezondheidszorg. Dat hebben de Europese ministers van Binnenlandse Zaken donderdag in Luxemburg beslist. Duitsland bedong wel een uitzondering voor de toegang tot de arbeidsmarkt.

Op dit moment mogen onderdanen van derde landen met een nationale verblijfsvergunning van lange duur maximaal drie maanden in een andere EU-lidstaat verblijven ...