Kamer herbegint in sfeer van happening


BRUSSEL -- De sfeer van een happening heerste gisterennamiddag in de Kamer, die voor het eerst sinds de verkiezingen van 18 mei bijeenkwam. Vele nieuwe gekozenen, die familieleden hadden meegebracht, deden hun intrede in het halfrond. Naast de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers legden ook de rechtstreeks gekozen senatoren de eed af.

Gezwaai vanuit de tribunes naar het halfrond en omgekeerd. De militaire politie laat begaan. De Antwerpse burgemeester, Leona Detiège, vergezelt dochter Maya: ,,Mijn moeder is zenuwachtiger dan ...