Het totale aantal niet-werkende werkzoekenden in België is eind april tot 509.127 gestegen: 189.733 in Vlaanderen, 236.660 in Wallonië en 82.734 in Brussel. In vergelijking met een jaar geleden, eind april 2002, zijn er 47.876 of 10,4 procent werklozen bijgekomen. De toename was in absolute cijfers even groot in Vlaanderen (plus 20.441) als in Wallonië (plus 20.153); in Brussel kwamen er op jaarbasis 7.282 werklozen bij.

De regionale verschillen inzake werkloosheid blijven bestaan. De werkloosheidsgraad in Vlaanderen is opgelopen tot 7,4 procent, in Wallonië tot 16,8 en in Brussel tot 20,5 procent. De jeugdwerkloosheid blijft oplopen. Eind april telde België 71.308 werklozen jonger dan 25 jaar, 12,7 procent meer dan vorig jaar. Het aantal oudere werklozen dat niet meer op zoek moet gaan naar een baan, ligt nu (166.394) iets lager (min 295) dan een jaar geleden.