BRUSSEL -- De federale werkloosheidscijfers zijn vorig jaar fors gedaald, met 33.374, tot net onder het half miljoen: 492.188. Maar dat cijfer verbergt grote regionale verschillen. De werkloosheid daalt niet overal in het land even sterk.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan het kalenderjaar 1999 afsluiten met bemoedigende cijfers. De officiële werkloosheid ligt 6,35 procent lager dan een jaar geleden, einde 1998. Het gaat om 'niet-werkende werkzoekenden', onder wie 389.075 volledig werklozen en 51.000 schoolverlaters zonder baan.

Onder die federale cijfers schuilen grote regionale verschillen. In 1999 daalde de werkloosheid in Vlaanderen met 24.561 (tot 180.448). In Wallonië was dat heel wat minder fors, met 6.311 (tot 239.372) en in Brussel nog minder, met 2.502 (tot 72.368).

In de afgelopen maand december steeg de werkloosheid lichtjes. Dat is geen verrassing, want het gaat om een jaarlijks weerkerend seizoensfenomeen. De stijging, met ruim 4.000, was vorig jaar overigens beduidend minder in de voorgaande jaren; tussen 1996 en 1998 telkens met meer dan 6.000.

Opmerkelijker is dat vooral Vlaanderen in december een negatieve tendens vertoonde, en Wallonië en Brussel een positieve. In de overige elf maanden van 1999, en in de voorgaande jaren, was die verhouding juist omgekeerd. In december was er een stijging in Vlaanderen met 5.724, tegenover een daling in Wallonië met 467 en in Brussel met 1.071.

Het gaat om meer dan een statistisch toeval. De werkloosheid in Vlaanderen is erg gevoelig voor de economische conjunctuur. En die doet het elk jaareinde een beetje rustiger. Bezuiden de taalgrens heerst vooral een structurele, langdurige werkloosheid. De groep van langdurig werklozen (die meer dan twee jaar zonder baan zitten) is vorig jaar in Vlaanderen met ruim 10.000 afgenomen; in Wallonië met amper 250. Of hoe de slechtste groep op de arbeidsmarkt in Vlaanderen weer volop kansen krijgt, omdat de bedrijven bij gebrek aan voldoende 'gewenste' sollicitanten ook indienstnemingen moeten doen in de groep van minder gegeerde (lees: lager geschoolde) werkzoekenden. In Wallonië blijven die (voorlopig) aan de kant staan.

De federale werkloosheidsgraad bedraagt nu 11,3 procent: 8,9 voor mannen en 14,4 voor vrouwen. Ook hier springt een regionaal verschil in het oog: een op vijf Waalse vrouwen is werkloos tegenover een op tien Vlaamse vrouwen. De oudere werklozen zijn niet in deze cijfers opgenomen. Hun aantal blijft maandelijks met zo'n 500 toenemen. Er zijn nu al 143.118 werkloze 50-plussers: 81.112 in Vlaanderen, 48.046 in Wallonië en 13.960 in Brussel. Dat zijn er 38.000 meer dan drie jaar geleden, einde 1996.