BRUSSEL -- Wie pas eind vorige week of begin deze week de factuur voor de verkeersbelasting in de bus kreeg, en wordt aangemaand die te betalen ,,voor 1 januari 2000'', hoeft zich geen zorgen te maken over de boete van 2.000 frank waarmee wordt gedreigd bij laattijdige betaling. Het blijkt om een grootschalige vergissing te gaan van de betrokken dienst van het ministerie van Financiën.

Onder meer in het Waasland, in de streek van Gent, in het Aalsterse en rond de Vlaams-Brabantse hoofdstad Leuven werden laattijdig ontvangen aanslagbiljetten voor de autotaks gesignaleerd. Sommigen kregen de factuur met het overschrijvingsformulier pas op 30 december in de brievenbus, anderen vonden het zelfs gisteren, 4 januari, nog bij hun post.

,,De enveloppe van de belastingdienst bevat geen datumstempel'', weet een Gentenaar die gisterochtend de rekening onder ogen kreeg. ,,Bij De Post hebben ze mij aangeraden de postbode een document te laten opstellen waarin hij of zij bevestigt dat het biljet pas op 4 januari bij mij is bezorgd. Als bewijsmateriaal. Maar dat lijkt me nogal omslachtig.''

De man probeerde gisteren zoals zovele anderen de betrokken dienst van het ministerie van Financiën te bellen. Maar hij kreeg, net als wij, de hele dag een bezettoon te horen. Op het kabinet van minister van Financiën Didier Reynders en bij de informatieambtenaar van hetzelfde ministerie werd evenmin geantwoord. Nieuwjaarsreceptie, waarschijnlijk.

Bij de federale ombudsdienst waren al tientallen telefoontjes binnengekomen van mensen met dezelfde klacht en vragen. ,,Eerst moet de verantwoordelijke dienst zelf worden gecontacteerd, eventueel via de informatieambtenaar. Eerder kunnen wij niet optreden'', luidde het daar.

De kans dat de laattijdige betalingen ook tot boetes zullen leiden, is eerder klein, gezien de blijkbaar grootschalige vergissing van de betrokken dienst. Het ministerie van Financiën zou een betalingsuitstel van 10 dagen toestaan, maar daarvan konden we gisteren geen bevestiging krijgen.

Voor meer informatie kunnen ,,gedupeerden'' bellen naar de betrokken dienst (tel.: 02-210.40.30) of naar de informatieambtenaar van het ministerie van Financiën (tel.: 02-233.27.27).