Eurotunnel dat een plan op tafel legt voor een tweede Kanaaltunnel, terwijl het nog járen werk heeft om de investeringen in de eerste tunnel terug te winnen. Zijn ze daar helemaal gek geworden? Toch niet. Eurotunnel maakte er gisteren trouwens geen geheim van dat het zeker de eerstkomende jaren niet denkt aan een nieuwe verbinding.

Maar de maatschappij was verplicht voor 2000 een plan voor een tweede verbinding, dit keer voor auto's, voor te leggen. Dat was zo in 1986 vastgelegd, toen de Britse en Franse regeringen de concessie voor de eerste tunnel aan Eurotunnel toekenden.

De toenmalige Britse premier, Margaret Thatcher, die de staatsspoorwegen hartgrondig verachtte, wilde absoluut dat ook een echte autotunnel ergens een plaats kreeg. Of de Iron Lady ooit rechtstreeks met de auto, zonder gebruik te maken van de ferry of de treinpendel, naar de overkant zal kunnen rijden, valt af te wachten.