LONDEN/BRUSSEL (reuters, eigen berichtgeving) -- Eurotunnel, de maatschappij die de Kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk exploiteert, heeft de Franse en Britse regeringen een project voor een tweede tunnel voorgelegd. Een verplicht nummer, want op dit ogenblik durft Eurotunnel niet te denken aan een tweede vaste-oeververbinding.

Toen Eurotunnel in 1986 de concessie kreeg voor de bouw en de exploitatie van de huidige tunnel, moest het consortium beloven uiterlijk tegen 2000 een project voor een autotunnel voor te leggen. Eurotunnel heeft tien jaar om te beslissen of het die tunnel ook wil bouwen.

Is de beslissing negatief, dan kunnen de Britse en Franse regeringen het project toevertrouwen aan een concurrerende groep, die dan vanaf ten vroegste 2020 in concurrentie kan treden met Eurotunnel.

Zover zijn we nog lang niet.

,,De beslissing is nu niet aan de orde'', merkte voorzitter Patrick Ponsolle van Eurotunnel gisteren in een mededeling op. Analisten zien een tweede tunnel alvast niet zitten.

,,Er is nog een hele weg te gaan om de bestaande verbinding rendabel te maken'', merkt Richard Hannah van Deutsche Bank droogjes op. ,,Een nieuwe tunnel zou precies de broodnodige middelen en reizigers wegtrekken van de bestaande.''

Eurotunnel is totnogtoe geen financieel succesverhaal. Toen de huidige Kanaaltunnel in 1994 eindelijk in gebruik werd genomen, ging Eurotunnel al gebukt onder een enorme schuldenberg. De realisering van de tunnel had ruim dubbel zoveel gekost als aanvankelijk voorzien. Het commercieel offensief van de ferrymaatschappijen en de brand in de tunnel in november 1996 zorgden dan nog eens voor tegenvallende inkomsten.

Over 1998 kon Eurotunnel voor het eerst winstcijfers voorleggen, maar dat was vooral te danken aan de zoveelste herschikking van de schulden. In het derde kwartaal van vorig jaar zag Eurotunnel zijn omzet met een derde dalen als gevolg van het wegvallen van de taksvrije verkopen. De moeilijkheden zijn zeker nog niet achter de rug.

Eurotunnel heeft gewoon zijn huiswerk gedaan en eind vorige maand een project voor een tweede tunnel voorgelegd aan de Britse en Franse regering. Opmerkelijk is wel dat Eurotunnel niet alleen een project voor een autotunnel, zoals opgedragen in 1986, maar ook voor een nieuwe spoortunnel voorlegt.

Een autotunnel zou de reistijd voor automobilisten van Folkestone naar Calais nog eens kunnen halveren, omdat ze dan niet langer op en af de speciale pendeltreinen moeten rijden.

De risico's van een 50 kilometer lange autotunnel schrikken echter af. Niemand is de moordende brand in de Mont Blanc-tunnel vorig jaar vergeten. Als er nog ooit een tweede tunnel komt, zou het wel eens opnieuw een spoortunnel kunnen zijn.