BRUSSEL -- DHL naar Oostende? Of naar Bierset, bij Luik? De voorbije dagen is aardig wat gespeculeerd over alternatieve vestigingsplaatsen als de Amerikaanse koerierdienst zou wegtrekken uit Zaventem. ,,Maar er is absoluut geen sprake van dat we wegtrekken uit Zaventem'', zegt Guy Colette, directeur bij DHL, met klem.

,,Wij hebben met verbazing kennis genomen van de beslissing van minister Isabelle Durant om vanaf de zomer 2003 geen vluchten meer toe te laten op Zaventem tussen 1 uur en 5 uur. We stonden overigens niet alleen met onze verbazing. Zelfs Biac, de exploitant van de luchthaven van Zaventem en directe gesprekspartner van de minister, reageerde verwonderd. We hebben die verbazing geuit en aangedrongen op overleg, maar denken absoluut niet aan vertrekken'', zegt Colette.

Verhuizen is vlugger gezegd dan gedaan en bovendien groeit de weerstand tegen nachtvluchten overal in verstedelijkte gebieden in West-Europa, moeten ze bij DHL denken. Colette laat er wel geen twijfel over bestaan dat DHL niet kan werken onder een regime van vliegverbod tussen 1 en 5 uur. ,,Onze klanten willen zo laat mogelijk zendingen kunnen afgeven met de bedoeling dat die 's anderendaags ter plaatse zijn. Dat kan alleen maar als je 's nachts werkt.''

Met andere woorden, DHL rekent er vast op dat dit verbod nog kan worden ingetrokken, en voelt zich daarin gesterkt door de negatieve reacties uit liberale en syndicale hoek. Maar dat DHL in ruil voor een intrekking van het absolute vliegverbod ook toegevingen zal moeten doen, is wel duidelijk.

,,De vervanging van onze vloot door Boeings 757, aangekondigd vorig jaar, is toch een duidelijk signaal dat we van onze kant inspanningen willen leveren om de hinder te beperken'', zegt Colette. Hij laat verstaan dat de gesprekken met de diensten van minister Rik Daems (VLD) goed verliepen, maar dat het bij de overheveling van de bevoegdheid voor de vastlegging van de geluidsnormen naar minister Durant (Ecolo) is fout gelopen.