BRUSSEL -- Het afgelopen jaar was moeilijk voor de NMBS, het courante resultaat daalde met zo'n 5 miljard frank, vooral als gevolg van de gestegen afschrijvingen en de nieuwe personeelsaanwervingen. Het courante resultaat over 1999 zal ongeveer 1 miljard frank bedragen, tegenover ruim 6 miljard in 1998. Het uitzonderlijk resultaat, met onder meer de inkomsten uit verkoop van patrimonium, zal het nettoresultaat traditioneel nog opsmukken.

Het reizigersverkeer steeg met 3,6 procent, waarvan 1 procent is toe te schrijven aan het succes van de internationale hogesnelheidstrein. Het goederenvervoer daalde met 4 á 5 procent na een dramatische eerste jaarhelft, die slechts gedeeltelijk kon worden goedgemaakt in de tweede jaarhelft.

In haar ontwerpbegroting voor dit jaar houdt de NMBS het voorzichtig op een stijging van het binnenlands reizigersverkeer met 1 procent.

Ze verwacht dit jaar een toename van het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijds equivalenten, met 1.044 of 3 procent. Die stijging, gekoppeld aan de gevolgen van de nieuwe cao, zal leiden tot een stijging van de personeelskosten met bijna 6 procent. Het courant resultaat dit jaar zou nog net positief zijn.

Schouppe wil die evolutie zeker niet dramatiseren. ,,Naarmate we meer investeringen effectief in gebruik nemen, stijgen onze afschrijvingen. Maar dat heeft geen gevolgen voor onze cashflow.''