Symbolen beslissen mee over uitkomst vredesgesprekken

HERZILIYYA (Israël) -- Toen Syrië Eli Cohen publiek opknoopte op een plein in Damascus, 35 jaar geleden, rouwde niet alleen zijn vrouw Nadia, maar heel Israël om zijn dood. De handige superspion -- de man die was kunnen doordringen tot in het militaire establishment van Syrië, en die zelfs de president had gecharmeerd -- was dood, maar zijn mythe begon pas te leven.

Cohen werd op slag een Israëlische legende. Zijn naam werd gegeven aan straten, parken, synagogen. Sinds die tijd vragen Israël en weduwe Nadia Cohen, de Syriërs vruchteloos om de stoffelijke resten van Cohen over te dragen. En de zaak is nog des te belangrijker geworden, nu de Israëlische premier Ehud Barak heeft gezegd dat hij van Syrië de repatriëring van het lijk verlangt, als teken van oprechte vredeswil.

De diplomatie van symbolen en gebaren bekleedt een belangrijke ...

Niet te missen