Elektronische kaart voor Rome-pelgrims

BRUSSEL (KerkNet) -- Pelgrims die in de loop van het Heilig Jaar Rome bezoeken, kunnen zich een ,,pelgrimskaart'' aanschaffen. Die biedt bepaalde voordelen en stelt pelgrims in staat te reserveren voor de belangrijkste gebeurtenissen van het Jubeljaar.

De pelgrimskaart werd door het Centraal Comité voor het Jubeljaar gemaakt. Het gaat om een chipkaart met geheugen en een magnetische band die er uitziet als een bank- of kredietkaart. In het geheugen kunnen gegevens geregistreerd worden: de jubileumgebeurtenissen ...

Niet te missen