Limburg roept EU-burgers naar stembus

HASSELT -- EU-kiezers 2000: nu inschrijven! Onder die titel lanceert het Limburgs Provinciaal Integratiecentrum een oproep tot de EU-burgers van de provincie. Het centrum spoort hen aan deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Op 8 oktober mag elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie die in de Belgische bevolkingsregisters is ingeschreven, deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in zijn Belgische woonplaats. Hij of zij moet zich voor 1 augustus laten registreren.

De kandidaat-kiezers moeten achttien jaar zijn, hun stemrecht niet door een veroordeling zijn verloren, en niet onbekwaam zijn verklaard.

EU-onderdanen kunnen niet alleen ...

Niet te missen