Honderd vijftig commissies besturen tegen elkaar in

LEUVEN -- Niet minder dan 150 officiële commissies, raden of adviescomités besturen de gezondheidszorg in dit land.

De talloze werkgroepen en subcommissies van die instellingen en de officieuze adviesraden zijn daarin niet meegerekend, meldt het rapport-Peers.

De 150 commissies dienen voor de stroomlijning van de 450 miljoen beslissingen, die meer dan 200.000 actoren in het gezondheidsveld nemen -- en waarmee ...

Niet te missen