Lage rente en discipline gewesten leiden tot goed begrotingsresultaat

BRUSSEL -- De vermindering van het begrotingstekort in 1999 van 1 procent tot 0,9 procent van het bruto binnenlands product, is te danken aan twee factoren: de daling van de rentelasten op de overheidsschuld en de begrotingsdiscipline van de gemeenschappen en gewesten.

Het tekort van de gezamenlijke overheid is voor het zesde jaar op rij gedaald. De verbetering is gering: van 1 procent in 1998 tot 0,9 procent. Maar het is bemoedigend dat de coalitiewissel op het federale bestuursniveau en bij de gewesten geen ontsporing van de begroting heeft veroorzaakt. Het is anders geweest.

Dat het tekort opnieuw is verminderd, is te danken aan de lagere rentelasten op de overheidsschuld. Door de afbouw van de schuld en door de daling van de rentetarieven is de omvang van ...

Niet te missen