Begrotingstekort valt mee in moeilijk jaar

Reynders en Vande Lanotte
© Reuters

BRUSSEL -- Ondanks de tegenvallende economische conjunctuur en de zware factuur van de dioxinecrisis, is het begrotingsjaar 1999 afgesloten met een lager tekort dan was vooropgesteld.

Het tekort van de gezamenlijke overheid in 1999 komt uit op 0,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In oktober had de regering het begrotingstekort nog geraamd op 1,1 procent. Het jaar 1998 was afgesloten met een tekort van 1 procent van het bbp.

De minister van Begroting, Johan Vande Lanotte, schrijft het goede begrotingsresultaat toe aan de ...

Niet te missen