De ambtenaren van het ministerie van Financiën verzetten zich tegen de mogelijkheid om ambtenaren de belangen van de staat te laten verdedigen in juridische conflicten met belastingplichtigen. Volgens het Comité ter Verdediging van het Personeel van Financiën (CVPF) hebben 1.200 ambtenaren een petitie van die strekking getekend. De petitie wordt dinsdag bezorgd aan minister Reynders.

Ambtenaren van Financiën worden in de praktijk al enkele tijd belast met de verdediging van het overheidsbelang voor de rechtbanken van eerste aanleg. Bovendien wil de minister van Financiën dit ook bij wet regelen. Een door de regering geamendeerd wetsvoorstel van die strekking werd in juli goedgekeurd door de Kamer.