BRUSSEL -- Deze week, vermoedelijk woensdag, wordt duidelijk wat er van de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Sabena gered kan worden en hoe dat zal gebeuren. Het afgelopen weekeinde is ,,op alle niveaus en rond de klok'' vergaderd over een Sabena Light . Om de sociale ravage op te vangen lanceerde minister van Overheisbedrijven Rik Daems de idee van een speciale werkgelegenheidscel voor Vlaams-Brabant.

De klok tikt. De strikte timing van het gerechtelijk akkoord dwingt de regering, de belangrijkste aandeelhouder van Sabena, en de directie van het bedrijf tot haast. De krijtlijnen van de ultieme reddingsoperatie zullen naar alle waarschijnlijkheid tegen het midden van deze week, vermoedelijk woensdag aan de rechtbank worden voorgelegd. Het gerechtelijk akkoord dat de maatschappij beschermt, verliest zijn houdbaarheid immers op 30 november. Op 15 november moet er een akkoord zijn met de schuldeisers.

Alles wijst er intussen op dat het spoor van een faillissement het enige haalbare wordt. Op een ondernemingsraad vrijdag kregen de vakbonden voor het eerste formeel een faillissementsscenario voorgeschoteld. De Standaard vernam vrijdag in regeringskringen dat het overbruggingskrediet van 5 miljard frank (124 miljoen euro) gereserveerd wordt voor een Sabena Light , een nog op te richten nieuwe luchtvaartmaatschappij rond DAT, een lagekostendochter van Sabena.

Tenminste, als het nieuwe bedrijf er komt. Want daarvoor moet een privé-investeerder met 370 miljoen euro (15 miljard frank) gevonden worden. En die rekent op een faillissement. Dan zijn meteen alle oude schulden van tafel geveegd -- een slordige 90 miljard frank -- en kan ook het sociale hoofdstuk op een schone lei geschreven worden.

Van de kandidaat-investeerders is Virgin Express de meest geciteerde naam. Maar de regering onderhandelde ook met andere mogelijk geïnteresseerde partijen.

De sociale ravage wordt hoe dan ook groot. Bij de nieuwe maatschappij zou maar plaats zijn voor 2.600 personeelsleden (van de 12.000). Maar met een verkoop van andere bedrijfsonderdelen -- Sabena Technics bijvoorbeeld -- zouden nog enkele duizenden banen gered kunnen worden. In dit scenario -- het beste, maar ook weinig realistische, volgens ingewijden -- zou ruim de helft van alle Sabéniens zijn baan behouden.

Maar zelfs dan nog is de val van Sabena een sociaal bloedbad zonder voorgaande. Bij de sluiting van Renault-Vilvoorde -- een beslissing van de Renault-directie in Frankrijk die vijf jaar geleden heel wat politiek stof deed opwaaien -- verloren 3.700 mensen hun baan.

Gisteren pleitte minister van Overheidsbedrijven Rik Daems voor een speciale werkgelegenheidscel voor Vlaams-Brabant. Hij brak tijdens het VRT-praatprogramma De Zevende Dag ook nog een lans voor ,,meer geld'' van de overheid om de sociale schokken op te vangen.