De onderhandelingen over een nationale cao in de banksector werden gisteren hervat, maar volgens de Belgische Vereniging van Banken (BVB) stellen de vakbonden ,,onredelijke'' eisen.

De BVB stelde onder meer voor alle personeelsleden een premie van 237,5 euro (9.580 frank) te betalen en de maandlonen te verhogen met 16 euro (645 frank). Dat komt neer op een gemiddelde loonsverhoging van ongeveer 1 procent, voor een cao met een looptijd van één jaar, aldus de BVB.

De vakbonden stelden echter volgens de werkgevers ,,exorbitant hoge'' looneisen die ruimschoots de loonnorm overtreffen, en vonden de voorstellen van de banken dan ook ,,ruim onvoldoende''. De banken gaan zich nu tegen de volgende vergadering, op 18 september, beraden over de reactie van de bonden.