BRUSSEL -- Electrabel heeft eind mei op papier beloofd om de controle van zijn hoogspanningsbedrijf uit handen te geven, maar in de praktijk speelt het een hard spel met de gemeenten. De gemeenten zijn geïnteresseerd om een belang te nemen in dat bedrijf, maar zijn er niet in geslaagd een degelijk waarderingsrapport te maken. Omdat Electrabel zich weinig of geen moeite heeft getroost om informatie over zijn hoogspanningsfiliaal te verstrekken, luidt de gemeentelijke kritiek.

De verwachting is niettemin dat de raad van bestuur van Publi T -- de vertegenwoordiger van de Belgische gemeenten -- vandaag een mandaat geeft aan zijn onderhandelaars. Maar de prijs waarover ze mogen onderhandelen, zou zeer laag liggen. Twee bedrijfsrevisoren die in opdracht van de stroomregulator -- de Creg -- een waardering maakten, kwamen uit op een waardering van 3,47 miljard euro (140 miljard frank). ,,Een onredelijke prijs'', verklaart Achiel Diegenant, voorzitter van de koepel van de zuiver intercommunales, Inter-regies.

Over de instap van de gemeenten in het hoogspanningsbedrijf sloten Electrabel, de federale regering en de gemeenten, verenigd in Publi T, al half mei een akkoord.

Alle partijen stemden er toen mee in het overwicht van Electrabel in het hoogspanningsbedrijf weg te werken. De gemeenten zouden een belang verwerven van 30 procent terwijl nog eens 30 procent van de aandelen naar de beurs zou worden gebracht. Electrabel zou samen met de kleine publieke stroommaker SPE slechts 40 procent van het bedrijf in handen houden.

Tot voor enkele maanden was de eigendom en de uitbating van het Belgische hoogspanningsnet volledig in handen van Electrabel. Vandaag is de hoogspanningsactiviteit ondergebracht in het verzelfstandigd bedrijf Elia. Het staat in voor de uitbating van het Belgische hoogspanningsnet, zo'n 9.000 km elektriciteitsleidingen.

Die verzelfstandiging vloeide voort uit de vrijmaking van de Belgische elektriciteitsmarkt. De Belgische regering eiste een afsplitsing van de hoogspanningsdivisie van Electrabel om het overwicht van de stroomreus op de Belgische stroommarkt af te zwakken.

Het principe-akkoord van mei heeft Electrabel en de gemeenten niet dichter bij elkaar gebracht. Integendeel, het wantrouwen is groot en de onderhandelingen tussen de twee partijen zijn nog niet eens begonnen.

Vertegenwoordigers van de gemeenten vinden zelfs dat het Belgische stroombedrijf de voorbije weken zijn laars heeft gelapt aan de afspraak uit het protocol. Het akkoord omvatte een ,,redelijke informatieverstrekking'' van de kant van Electrabel zodat de gemeenten voldoende gegevens konden verzamelen om zelf een waardering te kunnen maken van het hoogspanningsbedrijf. Diegenant vindt dat de Belgische stroomproducent deze afspraak niet heeft nageleefd.

Er blijft bovendien niet veel tijd meer over om het wantrouwen tussen Electrabel en de gemeenten weg te werken. De gemeenten hebben met de federale regering afgesproken dat tegen 20 september een deal in de maak moet zijn. Die deadline halen wordt een hele opgave. Electrabel lijkt niet echt gehaast en de gemeenten zijn als de dood om te veel te betalen voor een participatie in het hoogspanningsbedrijf.