BRUSSEL -- De samensmelting van de Belgische activiteiten van informatietechnologiebedrijven Hewlett-Packard en Compaq gebeurt formeel in de loop van volgend jaar. Pas dan zal duidelijk zijn wie van de in totaal 1.371 werknemers dubbel werk blijkt te doen. Internationaal gaan de concerns uit van 10 procent minder banen.

Hewlett-Packard (HP), gevestigd langs de Woluwelaan in Woluwe, telt in België 782 personeelsleden. Zij bestrijken de hele IT-markt. Hun activiteiten vallen uiteen in vier domeinen. De consumentenafdeling zorgt voor de inktjetprinters, de personal computers en laptops, de scanners en de camera's. De infrastructuur-afdeling staat in eerste instantie in voor de netwerkservers die bedrijven gebruiken, onder andere voor hun internetactiveiten. Een derde afdeling zorgt voor de (bedrijfs-)toestellen, voornamelijk printers en pc's.

Tenslotte is er een jonge, maar ambitieuze afdeling informaticadiensten. Aparte omzet- en personeelscijfers maakt HP niet bekend. De verschillende afdelingen werken nauw samen. Indien gesnoeid wordt in personeel, kan dat dan ook overal gebeuren. Behalve misschien in de dienstenafdeling, die ook in België in het leven geroepen is om een stabiele en vooral nieuwe inkomstenstroom op gang te brengen.

Productievestigingen heeft HP niet in België.

Opvallend is dat de nieuwe bedrijfsstructuur die HP en Compaq vooropzetten, erg gelijkaardig is aan het Belgische HP-organigram.

Het verhaal voor Compaq België is vrij gelijklopend. Compaq, met hoofdzetel in Evere aan de Luchtschipstraat, stelt in België 589 personen te werk. Daarnaast zijn er honderd tijdelijken in dienst.

De diensten tekenen voor 50 procent van de omzet en personeel. De pc's voor de bedrijfsmarkt zijn goed voor 30 procent van de inkomsten. De commerciële pc's voor privé-gebruik vertegenwoordigen minder dan 10 procent van de omzet.

Ook Compaq heeft geen productievestigingen in België.

Aangezien beide bedrijven elkaar duidelijk overlappen in verschillende domeinen, zal de fusie in België niet zonder gevolgen blijven. Wie waar moet wijken, is vandaag verre van een uitgemaakte zaak. Aangezien internationaal forse kortetermijnsbesparingen en personeelsinkrimpingen gepland staan, lijkt het onmogelijk dat België hieraan zou ontsnappen.