BRUSSEL (belga) -- De werkloosheidsgraad in België bedroeg in augustus 11,9 procent, dat is 0,8 procent meer dan in juli maar 0,8 procent minder dan in augustus 1999. Het totaal aantal werklozen steeg met 12.565 naar 402.680 eenheden.

De stijging wordt veroorzaakt door een verminderde economische activiteit tijdens de vakantiemaanden, door de herinschrijving als werkzoekende van het contractueel personeel uit het onderwijs en door een verminderde uitschrijving van werkzoekenden door de bemiddelingsdiensten.

Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen lag eind augustus 7 procent lager dan een jaar voordien. De daling is het sterkst in Vlaanderen (-23.152), daarna volgt Wallonië (-8.090). In Brussel is er een lichte stijging met 903 eenheden.

De mannelijke werkloosheidsgraad ligt nu op 9,3 procent, de vrouwelijke op 15,3 procent. In Vlaanderen bedraagt hij 7,9 procent, in Wallonië 17,8 en in Brussel 17,5.

De jeugdwerkloosheid steeg met 3.353 eenheden, een eveneens jaarlijks terugkerend fenomeen. Tegenover augustus 1999 is er evenwel een daling met 10,5 procent.

De langdurige werkloosheid ligt op 179.574 eenheden, dat zijn er 2.767 meer dan vorige maand, maar 7,4 procent minder dan augustus vorig jaar. Het aantal niet-werkende werkzoekenden ligt op 520.564 eenheden, een aanzienlijke stijging tegenover juli maar een daling met ruim 30.000 tegenover augustus vorig jaar.

Het aantal oudere werklozen steeg in augustus met 711 naar 150.717 eenheden. Dat zijn er 11.075 meer dan in augustus 1999.