BRUSSEL -- De bedrijfswinst van het IT-bedrijf Arinso is in de eerste jaarhelft gehalveerd. De cijfers zijn aanzienlijk slechter dan wat bij de beursgang in maart werd vooropgesteld. Jos Sluys, gedelegeerd bestuurder, stelt een betere tweede jaarhelft in het vooruitzicht.

Arinso had half juni al discreet laten weten dat de gang van zaken in de VS niet liep zoals verwacht. Dat had aanleiding gegeven tot een massale verkoopgolf in het aandeel. De cijfers die het bedrijf gisteren voorstelde, bleken zonder meer slecht in vergelijking met de sterke groei die bij de beursgang in maart nog vooropgesteld werd.

Arinso zag de bedrijfswinst halveren van 6,06 miljoen euro tot 3,25 miljoen euro: een daling van 46,4 procent bij een omzet die met 32,6 procent steeg tot 33,34 miljoen euro. De courante winst per aandeel daalde van 0,29 euro tot 0,14 euro. Na afschrijving van goodwill is dat 0,12 euro. Fortis Bank voorspelde bij de beursgang voor het hele jaar een courante winst per aandeel van 1 euro.

De bedrijfsmarge van 24,1 procent viel terug tot 9,7 procent. De kosten van de beursgang, circa 4 miljoen euro, duwden Arinso zelfs in het rood. Een winst voor belasting van 6 miljoen euro sloeg om in een verlies van 1,6 miljoen euro. Doordat het bedrijf toch nog belastingen moest betalen (bij winstgevende dochters), sloot het halfjaarverlies af op 2,65 miljoen euro.

Arinso werd geconfronteerd met een combinatie van interne en externe problemen. Er was zowel sprake van een algemene groeivertraging als van managementproblemen in Engeland, Frankrijk en de VS. De groep verving bij diverse dochters het management en hertekende de organisatiestructuur.

Gedelegeerd bestuurder Sluys belooft een aanzienlijk betere tweede jaarhelft. De ERP-markt (basissysteem-software voor bedrijven) trekt opnieuw aan, terwijl de genomen herstructureringsmaatregelen, resultaat zouden moeten afwerpen.

Arinso zegt voor het hele jaar een omzet te verwachten van 86 miljoen euro, een stijging van 56 procent, en een courante bedrijfsmarge van 14 procent. Dit jaar zou ook de kaap van 1.000 medewerkers gerond worden.