De kapitein is weg, wat met de dekofficieren?


ANTWERPEN -- Kandidaat-burgemeester Patrick Janssens (SP.A) weet nog altijd niet of hij volgende week woensdag 9 juli -- op de voorziene ontslagdatum van zijn voorgangster -- Leona Detiège kan opvolgen. Janssens weet wel dat een aantal ,zware' of ,hete' dossiers worden opgespaard, in afwachting van zijn komst. Daaronder: het lot van de preventief geschorste topambtenaren, de korpschef en de hoofdcommissarissen.

Leona Detiège zal maandag nog wel een beslissing nemen over het al dan niet preventief schorsen van hoofdcommissaris Guido Dupont, de vierde politie-officier op rij, maar de finale afwikkeling is ...

Niet te missen