LONDEN (bloomberg) -- De Brits-Belgische gaspijpleiding Interconnector is vandaag vooral bestemd om grote volumes gas van het Verenigde Koninkrijk naar België te vervoeren. De Britse beheersmaatschappij met dezelfde naam overweegt nu om de gastransportcapaciteit in de omgekeerde richting op te voeren van 8,5 naar 25 miljard kubieke meter.

Dat vergt bijkomende investeringen in gascompressie-installaties in Zeebrugge. Interconnector had al het licht op groen gezet voor twee bijkomende installaties. Daardoor kan de vervoercapaciteit richting Verenigd Koninkrijk tegen 2005 worden opgevoerd van 8,5 naar 16,5 miljard kubieke meter per jaar. Daarmee is een investering gemoeid van 80 miljoen euro.

Een woordvoerder van Interconnector, Tony Mulcare, liet gisteren weten dat zijn bedrijf nu naar de interesse peilt bij gasbedrijven om nog meer aardgas via de 230 kilometer lange Interconnector te vervoeren. Als er voldoende belangstelling is, wordt de jaarcapaciteit door de bouw van nog eens twee gascompressie-installaties verder opgedreven tot 25 miljard kubieke meter. Daarmee kan 28 procent van het dagelijks gasverbruik in Groot-Brittannië worden gedekt. De investering zou minder dan 80 miljoen euro bedragen.

De plannen om de gasvervoercapaciteit gevoelig op te voeren, hebben veel te maken met de concurrentie van andere gaslinks tussen West-Europa en het Verenigd Koninkrijk. Zowel in Noorwegen -- met Statoil en Norsk-Hydro als partners -- en Nederland -- met Gasunie -- staan projecten op stapel voor zo'n onderzeese gaspijpleiding.

Alle gaspijpleidingprojecten spelen in op de verwachting dat Groot-Brittannië in 2005 gas zal moeten invoeren om alle verbruikers te bevoorraden.