BRUSSEL -- Precies 31.291 belastingplichtigen hadden op dinsdag 3 juni al alle procedurestappen doorlopen om hun aangifte in de personenbelasting dit jaar elektronisch in te dienen. Dat deelde de minister van Financiën, Didier Reynders, gisteren mee.

De registratie voor het systeem is mogelijk sinds 16 mei, een dag later dan gepland. Reynders is zeer tevreden met het resultaat na drie weken. Bij de lancering van de elektronische aangifte had de minister de hoop uitgedrukt dat dit jaar 30.000 belastingplichtigen van ,,Tax-on-Web'', zoals de elektronische aangifte werd genoemd, gebruik zouden maken. ,,Er zijn er nu al 31.291 geregistreerd en de mensen hebben nog bijna twee maanden -- tot 31 juli -- om hun aangifteformulier in te dienen.''

Het aantal volledig ingevulde en ondertekende aangiften dat de fiscus al via elektronische weg heeft ontvangen, ligt wel een pak lager. Tot dinsdag waren dat er nog maar 905. Daarnaast zitten in het systeem al 256 aangiften klaar die door een van de echtgenoten al ondertekend zijn, maar nog gevalideerd moeten worden door de andere. Elke echtgenoot moet de registratie immers afzonderlijk doorlopen.

Alleen wie enkel deel I van de aangifte moet invullen -- de meeste loontrekkenden -- kan het systeem gebruiken. Zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepers, die ook een deel II moeten invullen, vallen voorlopig uit de boot. Daarnaast worden ook rijksinwoners die de Belgische nationaliteit niet hebben, voorlopig uitgesloten van de elektronische aangifte. Voor de registratie zijn immers het nummer van de identiteitskaart, het rijksregisternummer en het nummer van de SIS-kaart vereist.

Registratie op zich volstaat trouwens niet om de aangifte elektronisch te kunnen indienen. De belastingplichtige moet ook zijn toegangscodes, zogenaamde ,,token'' aanvragen. Die worden een kleine week na de aanvraag per post toegestuurd.

De belastingplichtige kan via tax-on-web ook onmiddellijk de eindafrekening maken en het aangifteformulier is achteraf raadpleegbaar in een zogenaamde ,,taxbox''.

Naast de elektronische aangifte blijft het uiteraard mogelijk om van het papieren formulier gebruik te maken. Vorig jaar was het ook al mogelijk om het aangifteformulier langs het Internet binnen te halen en op pc in te vullen, maar het moest dan nog wel worden afgedrukt en opgestuurd. Ook die mogelijkheid blijft behouden.