ANTWERPEN -- De Antwerpse bedrijfswereld bereidt zich nu al voor op de verkeershinder die de heraanleg van de Ring rond Antwerpen volgend jaar met zich mee zal brengen. Het VEV heeft, in overleg met de Vlaamse kamers van koophandel en met Unizo, Luc Beernaert aangeworven als ,,bereikbaarheidsmanager''.

Beernaert wordt voor en tijdens de werken de verbindingsman tussen de Antwerpse bedrijven en de overheid. De heraanleg van de R1 begint pas in mei 2004, maar nu al vrezen de werkgeversfederaties en hun leden de gevolgen op het goederen- en personenvervoer in en om Antwerpen. Zo is de R1 de belangrijkste verkeersslagader voor de haven, maar doordat de Ring ook veel doorgaand verkeer te verwerken krijgt, zal de impact van de werken tot ver buiten de provincie Antwerpen te voelen zijn.

VEV, Unizo en de kamers gaan onderzoeken hoe de hinder voor het bedrijfsleven tot een minimum beperkt kan worden. Ze gaan nadenken over de organisatie van collectief vervoer, soepelere arbeids- en levertijden, verkeershandhaving, signalisatie en communicatie.

De 57-jarige Luc Beernaert zal een en ander in goede banen moeten leiden. Als bereikbaarheidsmanager zal hij de behoeften van de bedrijven in kaart moeten brengen en overmaken aan de overheid.

Beernaert keert met deze job terug naar het VEV, waar hij in de jaren tachtig op de studiedienst werkte, voor hij naar het Zwitserse controleorganisme SGS vertrok en vandaaruit doorstootte naar de functie van administrateur-generaal bij het Federaal Voedselagentschap. Daar werd hij begin vorig jaar tot ontslag gedwongen door minister Magda Aelvoet.