HONGKONG (afp) -- Het marktaandeel van de geschreven pers in de reclame-inkomsten is vorig jaar gestegen ten koste van andere media zoals televisie, blijkt uit een studie van de Mondiale Vereniging van de Dagbladpers.

De studie onderzocht de reclamemarkt in een 30-tal landen. In een ruime meerderheid, 23 landen, werd een stijging van de reclame-inkomsten geconstateerd. Die stijging was vooral opmerkelijk in de Europese Unie, waar de reclame-inkomsten van de kranten met 8,7 procent toenamen. In de VS daartegen was er een terugval met 2 procent.

Inzake de dagbladverkoop blijkt de daling die zich de afgelopen jaren in de Europese Unie manifesteert, geleidelijk af te nemen. Vijf jaar geleden werden echter nog 2,5 procent meer kranten verkocht, samen goed voor 2,06 miljoen lezers. In de VS bleef de krantenverkoop stabiel. Over vijf jaar beschouwd, daalde de verkoop er met 1,8 procent. In andere landen zoals Rusland (+5 %), India (+20,2 %) en Brazilië (+21,8 %) worden daarentegen meer dagbladen verkocht.

De studie merkte voor het jaar 2000 nog ,,een spectaculaire stijging van het aantal lezers op het internet''. Lezers die niet als een bedreiging, maar veeleer als een extra publiek voor de krant moeten beschouwd worden, aldus de Mondiale Vereniging voor de Dagbladpers.