BRUSSEL -- Het geplaagde taaltechnologiebedrijf Lernout & Hauspie vraagt de Amerikaanse rechtbank twee maanden extra tijd om een exclusief herstelplan op te stellen. Daardoor kunnen derden voorlopig geen alternatief plan onder Chapter 11 opstellen. In Ieper stemmen de schuldeisers vandaag over het plan ,,Bodson''.

Bodson gaf gisteren nog enkele korte interviews aan de audiovisuele media over de inzet van de stemming vandaag. Bodson wees erop dat als de schuldeisers het plan verwerpen, dit niet automatisch het einde van L&H betekent. De rechtbank kan haar beslissing 15 dagen in beraad houden en eventueel het bedrijf een herkansing geven.

De raad van bestuur moet bij een negatieve stemming zijn verantwoordelijkheid nemen en het faillissement vragen. Of het zo'n vaart gaat lopen is twijfelachtig doordat het bedrijf zich al verzekerd weet van een honderdtal volmachten en het duidelijk is dat de grote banken in deze fase niet aansturen op een faillissement.

De ,,believers'' hekelden gisteren opnieuw het plan Bodson. Ze nemen het niet dat er in dat er geen plaats is voor de huidige aandeelhouders van L&H. Ze willen dat de zakenman Tony Gram de kans krijgt een herstelplan met de banken te onderhandelen. In het plan Gram moeten de banken 85 procent van hun vordering laten vallen, terwijl in het plan Bodson de banken 93 procent krijgen van de opbrengst van de uitverkoop van L&H.

Een betrokkene zei gisteren dat het basisidee van Stonington, alle schuldeisers hun vordering laten omzetten in aandelen, wellicht nog het beste vertrekpunt was. Het zou dan wel gaan om alle gewone vorderingen en niet de claims. Stonington wordt verweten het bedrijf Dictaphone in slechte staat doorgegeven te hebben.

Welk plan het uiteindelijk ook wordt, L&H heeft vers geld nodig en dat belooft moeilijk te worden. Roger Van Praet (believers ) herhaalde gisteren dat ,,zijn groep'' bereid is met vers geld over de brug te komen onder strikte voorwaarden.

L&H heeft afgelopen week zijn jaarrekening van het jaar 2000 goedgekeurd en die sluit uiteindelijk af met een verlies van 75,6 miljard frank, 14 miljard hoger dan totnogtoe was gezegd. Het eigen vermogen wordt daardoor 7,9 miljard frank negatief. Belangrijkste reden voor het extra verlies is een bijkomende afboeking van de waarde van Dictaphone met 100 miljoen dollar (4,5 miljard frank).

Nog in de VS vraagt L&H onder de Chapter 11 procedure opnieuw een verlenging van haar recht om exclusief een herstelplan uit te tekenen. L&H vraagt 60 dagen extra tot 27 juli 2001. Als de rechtbank instemt, kunnen andere partijen zoals Stonington of het comité van schuldeisers tot dan geen eigen herstelplan voorleggen.