BRUSSEL (belga) -- Triodos Bank lanceert de bevek Triodos Values Fund, een beleggingsfonds dat investeert in bedrijven die ,,duurzaam ondernemen'' hoog in het vaandel voeren. Ethisch beleggen kan al bij verschillende banken, maar ,,het is voor het eerst dat een ethische bank met een ethisch beleggingsfonds op de markt komt'', zegt Pierre Aeby, directeur van Triodos Bank België.

Voor de samenstelling van het fonds baseert Triodos Bank zich op haar eigen ethische visie. Bedrijven worden grondig gescreend op basis van een triple bottom -benadering: ze moeten voldoende rekening houden met ,,de drie P's'', zijnde People (medewerkers en klanten), Planet (duurzaamheid, interne milieuzorg) en Profit (verantwoord rendement, risico en groei).

De afdeling Triodos Research selecteert kandidaat-bedrijven in eerste instantie met 30 ,,uitsluitende'' criteria. Zo worden bijvoorbeeld bedrijven uitgesloten die 5 % van hun omzet halen uit niet-duurzame activiteiten (zoals de wapenindustrie). De auto-industrie en de oliesector zijn twee sectoren die niet worden opgenomen omdat ze het milieu te zwaar zouden belasten. Andere negatieve criteria zijn kinderarbeid of samenwerking met dictatoriale regimes.

De resterende bedrijven worden gescreend volgens positieve criteria, waarbij wordt nagegaan of er een inspanning voor duurzaam ondernemen wordt geleverd: heeft het bedrijf bijvoorbeeld een verantwoord transportbeleid, of investeert het actief in milieutechnologie? Wie deze selectie overleeft, komt automatisch in aanmerking voor het fonds. Van de anderen wordt een vergelijkende sectorstudie gemaakt.

Het fonds belegt in 40 á 50 beursgenoteerde aandelen, maar mag ook maximaal 10 % van zijn vermogen stoppen in niet-beursgenoteerde projecten en in andere duurzame beleggingsfondsen. Bijvoorbeeld het door Triodos zelf ontwikkelde Groenfonds, dat investeert in windenergie en bio-landbouw.

Voor de screening werkt Triodos samen met de SiRi Groep, die wereldwijd 11 ratingbureaus heeft, waaronder het Belgische Ethibel. Driejaarlijks worden de bedrijven helemaal opnieuw gescreend, maar tussentijds kunnen er ook ,,ad hoc'' onderzoeken gebeuren naar een aandeel.

Het vermogensbeheer van het fonds wordt uitbesteed aan BBL Capital Markets. Na de inschrijvingsperiode (tot 7 juni) zal Triodos Bank de aandelen in de portefeuille bekendmaken. Er zitten ook zes á zeven Belgische bedrijven in, zegt Aeby.

Eén procent van de intredekosten komt ten goede aan de partners van Triodos Bank, met name Natuurreservaten, RNOB, Amnesty International en Greenpeace.

  • Info: 02-548.28.51 of triodosvaluesfund@triodos.be