Het wetsontwerp op het vrachtvervoer over de weg dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil onder meer oneerlijk lage prijzen in de sector verbieden. Dat is niet alleen een eerbare doelstelling, het is zelfs levensnoodzakelijk om de sector van het wegvervoer te saneren.

Alleen is niet duidelijk hoe de overheid dat zal afdwingen. Laakbare praktijken bij wet verbieden dient tot niet veel als de pakkans voor overtreders niet voldoende groot is. De explosie van het vrachtverkeer over de weg de afgelopen jaren en het toenemend aantal buitenlandse chauffeurs maken het werk voor de controleurs er niet gemakkelijker op.

Voor veel van de vervoerders die in september enkele dagen de Wetstraat blokkeerden, zal de wet overigens weinig soelaas brengen, integendeel. Het zijn in veel gevallen precies de kleine vervoerders, vaak eenmanszaken met één vrachtwagen, die op termijn onhoudbare prijzen aanbieden om toch maar op korte termijn aan het werk te blijven. Ook in de sector van het wegvervoer is de concentratie onontkoombaar.