De rampzalige vernietiging van Constantinopel sloeg diepe wonden

Paus vraagt orthodoxen vergeving voor fouten van katholieken


©ap
BRUSSEL -- Protesten van streng orthodoxe christenen konden gisteren niet beletten dat het bezoek van Johannes Paulus II aan Griekenland een historische stap voorwaarts voor de oecumene kan betekenen. Eerst vroeg de paus openlijk vergeving voor de fouten van katholieken. Daarna leidde hij op de Areopaag van Athene, samen met de Grieks-orthodoxe aartsbisschop Christodoulos, een indrukwekkende plechtigheid.

Onmiddellijk na zijn aankomst op de luchthaven van Spata, nabij Athene, had Johannes Paulus een eerste ontmoeting met de Griekse president Kostas Stephanopoulos, die hij wou danken. Hij was het immers ...

Niet te missen