,,België is uniek inzake mensenrechten''

INTERVIEW. Paul Pataer over een eeuw Liga voor Mensenrechten in ons land


Paul Pataer
©pdk
,,Stel dat uiterst-rechts een meerderheid zou halen in dit land en bijvoorbeeld discriminerende wetten zou uitvaardigen. Dan hebben de Belgische rechtbanken het recht en de mogelijkheid om zich te beroepen op het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens (EVRM) én om die nieuwe wetten te negeren.''

Dat zegt Paul Pataer (62), voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van zijn vereniging in België.De Gentse jurist Pataer was van 1985 tot 1995 senator ...

Niet te missen