Het bastion der onverzettelijken

DE HANDELINGEN. Leiderschap is een schaars goed in de Volksunie


Dirk Achten
©mh
Naarmate de crisis in de Volksunie vordert, verkleint de marge van de beide kampen. Vooral de radicale vleugel van Geert Bourgeois kwam de voorbije week onder grote druk, na de nederlaag op de VU-partijraad.

Het leven van Geert Bourgeois, 49 jaar, advocaat met kantoor in het West-Vlaamse Izegem, nadert zijn culminatiepunt. Heen en weer geslingerd tussen emotionele opwellingen en rationele overwegingen, staat ...

Niet te missen