BRUSSEL -- De groep-Vandemoortele heeft de jongste jaren actief de raad van bestuur vernieuwd en geprofessionaliseerd. De familie is er nog steeds in de meerderheid maar kreeg gezelschap van nieuw bloed. Benoit Duplat, zoon van CBF-voorzitter Jean-Louis Duplat, is er de benjamin.

De nieuwste ,,Who is Who in Vlaanderen'' kent geen enkele Vandemoortele, de vorige versie vermelde nog Albert Vandemoortele, destijds tandarts in Izegem. In de raad van bestuur van de holdingmaatschappij Vandemoortele International, sinds begin 1999 kortweg Vandemoortele zoals de gelijknamige werkmaatschappij in Izegem, hebben nog drie Vandemoorteles zitting: pater familias Raymond Vandemoortele, zijn zoon Philippe Vandemoortele en ten slotte Christian Vandemoortele, de zoon van Raymonds overleden broer Jean Vandemoortele. De oudere broer van Christian, Jean Vandemoortele, blijkt in 1998 ontslag genomen te hebben uit de holding. Hij is nochtans de enige Vandemoortele die nog een operationele functie heeft binnen de groep.

Met Jean Vandemoortele verdween ook Bruno Barbier uit de raad van bestuur. Zover we konden nagaan is hij een kleinzoon van Raymond Vandemoortele die destijds actief was bij de groep Jacobs Suchard en later investeerde in grond in Latijns-Amerika.

De tak van de familie Emile Swenden is vertegenwoordigd via de broers André en Eric Swenden. Frans De Ruyttere, die Edith Vandemoortele huwde, zus van Raymond Vandemoortele, heeft nog steeds zitting in de raad van bestuur. Deze burgerlijk ingenieur leidde het textielbedrijf Bentex. Tot in 1997 was ook Paul Billiet, bestuurder bij Bentex, actief in de raad van bestuur van VDM.

Casier Joseph nam eind 1998 ontslag als bestuurder. Zijn tak is nog vertegenwoordigd door Marie-Christine Casier en François Casier, zoon van Joseph. François was destijds actief bij Procter & Gamble maar richtte later een eigen bedrijf op.

De groep haalde geruime tijd geleden enkele externe bestuurders binnen. Het ging onder meer om Roger Parmentier (voormalig gedelegeerd bestuurder van Bekaert Textiles) en Harald Einsman. Norbert Martin, voormalig topman van BASF België, werd in 1997 onafhankelijk bestuurder bij VDM. Hij was destijds een ,,Duitstalig tegengewicht'' voor Joachim Rathke die in de tweede helft van 1998 de groep verliet.

De benjamin in de raad van bestuur is de 33-jarige Benoit Duplat, zoon van Jean-Louis Duplat, voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF). Benoit Duplat is zowel retailspecialist als durfkapitaalkenner.

Hij is één van de bezielers van het First Tuesday-concept, een netwerking-initiatief voor startende technologiebedrijven. Benoit Duplat werd vooral aangetrokken omwille van zijn kennis van nieuwe distributievormen.