BRUSSEL -- Niet alleen voor Belgacom gaat minister Rik Daems in 2002 op zoek naar een partner. Hij hoopt ook dit jaar Delcredere, de verzekeraar van exportrisico's, te privatiseren en er een partner voor te vinden. Voor Biac is het de bedoeling het aandeel van de staat (nu nog 63,5 procent) te herleiden tot minder dan 50 procent. De toetreding van een partner tot de Loterij is ,,mogelijk''.

Dat staat te lezen in de vooruitblik op de actiepunten die Daems in 2002 wil realiseren. Na de mislukking van de fusie met het Nederlandse KPN schrijft Daems dit jaar toch de geplande privatiseringsoperatie te willen afhandelen. Al staan, naar verluidt, de gesprekken met mogelijke geïnteresseerden nog niet ver.

Delcredere, de overheidsinstelling die voor Belgische bedrijven exportrisico's verzekert, vooral voor uitvoer naar de niet-traditionele landen, moet ook dringend aangepakt. De dienst moet het al sinds de pensionering van Willy Boes in het voorjaar van 2000, zonder topman stellen. De benoeming van een nieuwe directeur-generaal sleept nu al meer dan anderhalf jaar aan wegens een -- communautair getinte -- betwisting van de selectieproeven. Delcredere staat nochtans voor strategische keuzes. Vraag is welke impact de federalisering van buitenlandse handel op de dienst zal hebben. Daems' doelstelling is om toch dit jaar ,,in een eerste fase'' een operationele privépartner te vinden, zo staat in zijn document voor 2002. Zijn woordvoerster nuanceert dat dit ,,een mogelijkheid is, maar dat het ook mogelijk is dat de situatie blijft zoals nu, 100 procent in overheidshanden. De resultaten van Delcredere zijn nog nooit zo goed geweest als vorig jaar''.

Voor luchthavenuitbater Biac, evenmin een evident dossier, wil de federale regering haar meerderheidspositie, zoals bekend, lossen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dit te doen via een beursgang, maar dit is irrealistisch in het licht van het Sabena-debacle en de algemene malaise in de luchtvaart. Toch stelt Daems nog altijd in zijn jaarplan een beursgang tijdens de eerste jaarhelft van 2003 als mogelijkheid.

Voor De Loterij wordt er ook uitgekeken naar een financiële of industriële partner. Binnenkort wordt de omvorming tot een nv afgerond.

Het valt af te wachten of Daems met zijn privatiseringsdossiers dit jaar meer geluk heeft dan vorig jaar. Niet alleen de kleiner dan verwachte opbrengst voor de umts-licenties (450 miljoen euro in plaats van de verwachte 1 tot 1,5 miljard euro), ook het ten grave dragen van Sabena en de achteraf bekeken dodelijke afspraken met SAir, en de moeilijkheden bij De Post, brachten hem in politieke moeilijkheden.