We wensen iedereen van harte een succesvol beursjaar. Om u wat op weg te helpen, verzamelden we de voorspellingen en tips van een schare Belgische analisten. Zij mikken op een beursjaar in het teken van (inflatiearme) economische groei.

De voorspellingen voor de komende 12 maanden zijn een verplicht nummertje bij het begin van elk jaar, maar deze keer voelden we bij de Belgische beursanalisten meer terughoudendheid dan anders. Dat hoeft niet te verbazen: in de afgelopen beursjaren gedroegen de financiële markten zich soms extreem wispelturig en gebeurden er dingen die niemand bij het begin van het jaar had kunnen of durven voorspellen. Denk maar aan de crisis in de groeimarkten van 1998, de onstuitbare opmars van de dollar en van de Amerikaanse beurs, of de plotse opmars van de cyclische aandelen in de loop van 1999.

Veel analisten relativeren daarom nadrukkelijk hun eigen voorspellingen met de boodschap dat ze ook geen kristallen bol hebben. In de praktijk blijkt inderdaad dat de ,,geldigheidsduur'' van dergelijke voorspellingen hooguit enkele maanden duurt. Houd daar dus rekening mee als u er een aankoopbeslissing wilt op baseren.

,,Eurozone favoriete stek van beursanalisten'', luidde de titel van dit artikel een jaar geleden. En hoewel de combinatie van een sterke dollar en een stijgende Amerikaanse beurs hen in 1999 geen gelijk heeft gegeven, brengen de analisten vandaag precies dezelfde boodschap. De zone van de Europese muntunie (Emu) krijgt van de analisten een bijna unaniem positieve beoordeling. Ook Japan, Zuidoost-Azië, het Europa buiten de Emu en Latijns-Amerika scoren relatief goed.

De hoge waardering van de Noord-Amerikaanse beurzen -- en dan vooral van technologie- en internetaandelen -- zijn voor de Belgische specialisten kopzorg nummer één. De Amerikaanse beurs wordt daarom in het algemeen afgeraden.

Die schrik voor hoge waarderingen verhindert niet dat enkele ,,hete'' sectoren ook in 2000 hoge verwachtingen uitlokken (zie grafiek ,,barometer sectoren'') . Elektronica en telecom -- de winnaars van de voorbije drie maanden -- blijven op kop. Opvallend is wel dat ook de meer cyclische sectoren -- staal, non-ferro en de bouwsector -- dit jaar in de gunst staan. De farmaceutische aandelen -- vorig jaar nog nummer twee in de barometer -- spreken daarentegen niet meer aan. Ook de meer consumentgerichte sectoren (zoals distributie en auto's), de oliesector en de nutsbedrijven scoren slecht.

De voorspellingen zijn in grote mate geschreven vanuit de hypothese van economische groei in de hele wereld, en vooral dan in Europa. Die groei moet ook in ons land leiden tot een mooie winststijging bij de bedrijven: voor de aandelen uit de Bel-20 voorspellen de analisten een gemiddelde stijging van de winst per aandeel met 14 %.

De ondervraagden denken dat de centrale banken van Europa en de VS hun tarieven flink zullen optrekken om een opstoot van inflatie tegen te gaan (zie tabel ,,macro-economische voorspellingen'') . In Europa zou de kortetermijnrente worden opgetrokken van de huidige 3 % tot 3,5 á 3,75 %, terwijl er ook in de VS nog 25 á 50 basispunten zouden bijkomen.

Belangrijker voor de beurs zijn echter de voorspellingen over de langetermijnrente, en die zien de analisten over het algemeen nauwelijks veranderen en zelfs lichtjes dalen. Laten we hopen dat ze gelijk krijgen. Net als vorig jaar wordt ten slotte een revival van de euro tegenover de dollar voorspeld, al zou die beperkt blijven tot ongeveer 10 %.

De sectorale voorkeuren komen ook tot uiting in de tabel ,,meest getipte aandelen'' , met namen als Agfa-Gevaert, Telinfo, L&H en Nokia. Opvallend eensgezind waren de analisten ook over het potentieel van ,,achterblijvers'' Agfa-Gevaert en Barco, de distributiegroep Delhaize en de Nederlandse aandelen ING en Numico.