BRUSSEL -- Vorig jaar telde Vlaanderen gemiddeld net geen 150.000 volledig werklozen meer, 12 procent minder dan een jaar eerder. Ook de grotere groep van niet-werkende werkzoekenden verminderde, zodat de Vlaamse werkloosheidsgraad nu nog 6,8 procent bedraagt.

Eind december werden in Vlaanderen 139.584 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (uvw's) geteld, deelt het kabinet van Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt mee. Dat is 20.350 eenheden of 12,7 procent lager dan in december '98. Het jaargemiddelde voor 1999 komt zo uit op 149.482 uvw's of een daling met 11,9 procent tegenover eind 1998.

Landuyt laat ook opmerken dat vorig jaar de daling van het aantal uvw's steeds groter werd bij de vrouwen. Het ging om 12.655 eenheden of min 13,1 procent, tegenover een daling van 7.695 eenheden bij de mannen of min 12,1 procent.

Uitgesplitst naar leeftijd was de daling van de werkloosheid vorig jaar het grootst bij de jongeren beneden de 25 jaar, met min 17 procent. Naar werkloosheidsduur is de daling het grootst in de groep van werklozen die meer dan 1 jaar geen baan hadden.

De werkloosheid daalde in alle Vlaamse regio's, met Mechelen en Leuven als uitschieters met min 17,8 en 16,8 procent. De situatie verbeterde het minst in Gent en Oostende, waar de werkloosheid nog daalde met 9 en 9,6 procent.

In Vlaanderen bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden in december 180.449 eenheden. Het jaargemiddelde bedroeg hier 192.095 eenheden of een daling met 10,3 procent vergeleken met het jaar voordien.

De werkloosheidsgraad bedroeg eind december van vorig jaar 6,8 procent, 4,8 procent bij de mannen en 9,3 procent bij de vrouwen. De werkgelegenheidsgraad (het deel van de bevolking op beroepsactieve leeftijd dat ook een baan heeft) bedraagt in Vlaanderen 60,1 procent. De cijfers blijven geflatteerd, omdat ze geen rekening houden met de oudere werklozen (50-plussers). In Vlaanderen zijn er dat ongeveer 80.000.

De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB kreeg over de eerste 11 maanden van het afgelopen jaar meer dan 153.000 vacaturemeldingen van werkgevers. In 1998 waren er dat over dezelfde periode 123.000. De gunstige economische prognoses voor dit jaar laten vermoeden dat de vraag naar arbeid ook dit jaar niet zal stilvallen.