ANTWERPEN -- De Ippa Bank en Anhyp zijn op 1 januari 2000 samengesmolten tot Axa Bank België. Axa Bank België heeft een net van 1.800 zelfstandige agenten en is de zesde grootste bank van het land.

Anhyp heeft voor zes miljard frank de bankactiviteiten van Ippa Bank overgekocht en heeft zich vervolgens herdoopt in Axa Bank. Ippa en Anhyp waren allebei dochtermaatschappijen van de verzekeringsgroep Axa/Royale Belge, de Belgische poot van de Franse verzekeringskolos Axa. Ippa blijft bestaan onder de naam Ippa Vastgoed, een maatschappij die alleen nog de vastgoedbelangen van Ippa overkoepelt.

Carl Holsters, voorzitter van het directiecomité van Axa Bank, verwacht dat de integratie van de twee banken vlot verloopt.

Zowel Ippa als Anhyp zijn van oorsprong Antwerpse spaarbanken en hebben een gelijkaardige cultuur.

Nu de twee instellingen juridisch zijn samengesmolten tot één bank, kan werk worden gemaakt van de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe financiële producten en van de invoering van één informaticaplatform. Dat zijn de twee prioriteiten voor dit jaar.

De komende maanden krijgen de Ippa- en Anhyp-agentschappen in elk geval al een Axa Bank-kleedje aangemeten. Een en ander zal gepaard gaan met een grootscheepse publiciteitscampagne om het publiek vertrouwd te maken met de naam ,,Axa Bank''.

Ippa en Anhyp telden samen 1.688 personeelsleden. De nieuwe Axa Bank zou het willen doen met 1.210 medewerkers. Over die personeelsvermindering onderhandelt de directie met de vakbonden. Voorzitter Carl Holsters ziet een akkoord binnen bereik over een sociaal plan.

De uitvoering daarvan wordt gespreid over vier jaar.

De personeelsvermindering is bedoeld om de kosten te drukken. Maar de fusiegroep rekent ook op synergie om de winstgevendheid van de instelling, die momenteel 6 á 7 procent bedraagt, tegen 2004 op te krikken tot 15 procent, de norm die geldt binnen de Axa-groep.

Axa Bank heeft geen eigen kantorennet (op enkele kantoren na), maar werkt via zelfstandige agenten, samen goed voor 1.800 verkooppunten. Die agenten zijn vaak ook actief als verzekeringsmakelaar. Maar voor de verkoop van verzekeringsproducten zijn de agenten niet gebonden door een exclusiviteitscontract met de Axa-groep. Carl Holsters sluit trouwens niet uit dat Axa Bank ook financiële producten van andere banken zal verkopen, voor zover het gaat om gespecialiseerde producten die Axa Bank zelf niet op de markt brengt. Holsters verwacht dat als gevolg van een consolidatiebeweging tussen de zelfstandige agentschappen, daarvan op middellange termijn zo'n 1.000 verkooppunten zullen overblijven.

Axa Bank profileert zich als een bank voor particulieren. De vastgoedkredieten (34 miljard frank) van het voormalige Anhyp en Ippa Bank zijn verkocht aan het Duitse DePfa. Voor Banimmo, een vastgoedfiliaal van Anhyp met ongeveer 4 miljard frank activa, wordt een koper gezocht. Het is niet uitgesloten dat een deel van Banimmo in de vorm van een vastgoedfonds naar de markt wordt gebracht.