BRUSSEL - De gerechtelijke politie nam vorig jaar ongeveer 50.000 cd-roms in beslag met een totale marktwaarde van 75 miljoen frank. De Belgian Anti-Piracy Foundation (BAF) schat dat ongeveer de helft van de cd-roms die nu in omloop zijn, namaak zijn en concludeert dat de piraterij in ons land opnieuw is gestegen.

Afgelopen jaar leverden vooral de BOB van Antwerpen en de gerechtelijke politie van Luik knap werk in hun strijd tegen de piraterij. In Antwerpen werden bij negen privé-personen dertien computers en bijna 5.000 illegale cd-roms in beslag genomen; in Luik bijna 11.000 schijfjes en achttien computers. De correctionele rechtbanken spraken in 1999 voor 460.000 frank boetes uit of 38 weken cel, en schadevergoedingen van ruim 14 miljoen frank.

Op de spelletjesmarkt heeft vooral PlayStation te lijden van piraterij. Slimme piraten ontwierpen een chip die in de PlayStation zelf wordt ingebouwd. Daardoor herkent de machine een kopij als een origineel. Aanpassingen aan het toestel om die chips onbruikbaar te maken, kenden slechts een tijdelijk succes. Er werden steeds nieuwe modchips ontworpen.

Sony ontwikkelde inmiddels het Libcrypt-systeem. Hiermee wordt bij het kopiëren een fout ingebracht op de piraatversie. De gebruiker van de illegale schijf merkt eerst niets, maar na een aantal niveaus loopt het spel vast en kan de speler niet meer verder. Libcrypt is echter duur en het productieproces wordt erdoor verlengd, zodat het niet op alle games kan worden toegepast.

De BAF denkt tenslotte dat op scholen en universiteiten vaak illegale handeltjes worden opgezet en wil specifiek campagne gaan voeren. (MAC)